"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

19.8 C
Warszawa
wtorek, 9 sierpnia, 2022

"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

Afryka w walce z korupcją

Podobnie jak resztę świata, Afrykę dotknęła pandemia Covid-19. Jednak inna choroba dłużej toczy Czarny Kontynent, niszcząc jego struktury, zasoby, zdolności i wiarę w budowanie przyszłości. To korupcja. Sprzyjają jej niejasne przepisy prawne albo ich brak, a także biurokracja, źle opłacani urzędnicy, słabe więzi społeczne, brak wolności słowa, obecność licznych świadczeń czy dodatków wypłacanych przez państwo.