"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

-3.2 C
Warszawa
sobota, 4 lutego, 2023

"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

Czy Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii rozważa możliwość dopuszczenia na gruncie prawa zamówień publicznych składania referencji na okaziciela?

Obecny stan normatywny nie daje wielu, zwłaszcza młodym polskim przedsiębiorcom możliwości przedstawienia referencji – wystawionych na okaziciela. Często jest to warunek konieczny ubiegania się o publiczne zamówienia. Zwróciliśmy się z prośbą do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o opinię i ewentualne rekomendacje resortu w sprawie możliwości umieszczenia w prawie zamówień publicznych „referencji osobowych”.